Za Vaš bezbrižan put!

Za klijente sa kojima imamo ugovor o održavanju vozila, u slučaju kvara vozila, obezbeđen je besplatan izlazak na teren do 50km kao i usluga šlepanja vozila.